Skip to content

Få hjælp til rørene hos din kloakmester i Ringkøbing

Som husejer har du ansvar for, at kloaksystemet tilhørende din matrikel er i tip top stand. Det betyder, at du selv skal sørge for med jævne mellemrum at få efterset kloakrørene og – hvis nødvendigt – at få gennemført spuling, slamsugning og udbedring af eventuelle skader. Hvis du lader en autoriseret kloakmester forestå dette arbejde på regelmæssig basis slipper du for beskadigede kloak rør med store skader og udgifter til følge. Og så sparer du faktisk en del i det lange løb.

Hvad laver en autoriseret kloakmester?

En autoriseret kloakmester vil som regel kunne udføre såvel spuling og oprensning af dit kloak anlæg som tv inspektion, udbedring af eksisterende skader, og forebyggelse af nye.

Det er blandt andet som regel en autoriseret kloakmester som varetager opgaven med opsætning af rottespærre, som kan forhindre rotter i at ødelægge dine kloakrør. Og det er en autoriseret kloakmester som udfører det af forskrings selskaberne krævede kloak tjek i forbindelse med tegnelse af rør forsikring.

Hvornår skal jeg tilkalde en autoriseret kloakmester?

Det er vigtigt at du, såfremt det lugter skarpt og ubehageligt fra dine afløb, får fat på en autoriseret fagperson som kan klarlægge årsagen. Er problemet ikke at finde i eksempelvis vandlåsen eller i de indvendige rør skal der en kloakmester på banen. Lugten kan nemlig skyldes læk i kloak systemet eller tilbageløb i rørene forårsaget af tilstopning. Og af hensyn til familiens sundhed er det vigtigt at få styr på dette så hurtigt som muligt.

Hvor finder jeg en autoriseret kloakmester i Ringkøbing?

Er du bosiddende omkring Struer, Ringkøbing eller Holstebro kan du med fordel benytte Murerfirmaet Bjarne Ørts & Co. A/S som din kloakmester. Murerfirmaet Bjarne Ørts & Co. A/S tager sig af alle former for kloak arbejde, her under tætning af kloak ved hjælp af strømpeforing. Læs mere på bjarneorts.dk.

Be First to Comment

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.